Introductie voor nieuwe Jeugdleden TC Overdan 2013

Motto

We willen het sporten bevorderen door de jeugd plezier te geven in tennis en de kinderen aan zoveel mogelijk activiteiten te laten deelnemen.

Dit betekent dat je je bij Overdan niet hoeft op te geven om aan iets mee te doen. Je doet mee tenzij je hebt afgezegd. Dit is dus net als bij voetbal of andere sporten.

Jeugdcommissie

 

Samenstelling (in 2013)

Voorzitter               Vacature

Bondstoernooi          Priscilla Spaargaren

Trainerscoordinator   Ruud van Hooff

Competitiezaken       Suze Koningen          

Clubtoernooien         Wendy Schalken

Overige activiteiten   Jessica Verlinden en Ingrid Mul

Worldtour                Vacature en Diana Bongenaar

 

Communicatie

 1. E-mail: We sturen nieuwsbrieven en aankondigingen naar alle jeugdleden via de mail. Graag antwoorden op deze aankondigingen via de genoemde e-mail
 2. Website
 3. Clubblad
 4. De jeugdcommissie kunt u bereiken via de mail jeugd@overdan.nl
 5. Voor de toernooien maken we vaak gebruik van trainers@overdan.nl
 6. Telefonisch alleen in noodgevallen contact zoeken met de commissieleden

Jeugdactiviteiten

 1. februari - maart                     Voorbereiding op de competitie d.m.v. een clubtoernooi
 2. april - mei                             Competitie van de KNLTB (uitnodiging en aanmelding)
 3. goede vrijdag                        Davis Cup clubteam competitie t/m 12 jaar
 4. meivakantie (1 dag)               IJsjes toernooi t/m 12 jaar
 5. juni                                       Clubkampioenschappen Enkel
 6. 2e week juli                           Tijdens bondstoernooi op woensdag Kidsdag
 7. 2e week juli                           Weekend voor de jeugd.
 8. grote vakantie                       Ouder – Kind Toernooi (aanmelding)
 9. augustus                               Clubkampioenschappen Dubbel en Mix
 10. september - oktober               Najaarscompetitie KNLTB (uitnodiging en aanmelding)
 11. september - maart                 Selectie training (uitnodiging)
 12. herfstvakantie                        Krastoernooi (inschrijving)
 13. november                              Invitatietoernooi
 14. december                              Sinterklaas
 15. november – maart                   Wintercompetitie (uitnodiging en aanmelding)

 

Vereniging

Aanmelding en beëindiging lidmaatschap

 1. We willen alle kinderen tennisles aan kunnen bieden. Dit betekent dat we op de jeugdtijden per week maximaal 100 kinderen kunnen lesgeven. Dus Overdan heeft ruimte voor ongeveer 100 jeugdleden.
 2. Voor nieuwe jeugdleden t/m 12 jaar organiseren we samen met de CIC Tennisacademy Maak Kennis Met Tennis. Voor € 50 krijgt de jeugd 9 lessen in een groep van maximaal 10 kinderen. Deze kinderen kunnen nog niet meedoen aan de jeugdactiviteiten
 3. Als je daarna wilt blijven spelen kan men lid worden en meedoen aan de volgende trainingscyclus. Tevens doet men dan mee aan alle jeugdactiviteiten.
 4. De jeugd ouder dan 12 jaar dient meteen lid te worden. In overleg wordt er voor deze groep beginners een aparte lestijd gemaakt. Als dit niet mogelijk is wordt het lidmaatschap opgeschort.
 5. Men kan lid worden bij het begin van elke trainingscyclus ( 1 september, en 1 maart). Men betaalt dan naar rato van het lopende jaar contributie.
 6. De vereniging heeft een aantal vaste kosten dus het lidmaatschap kan alleen beëindigd worden per 31 december van elk jaar. Opzegging dient te geschieden voor 1 december bij de ledenadministratie.

Baanreglement

Overdan kent een afhangsysteem. Dit betekent dat je per tijd op het digitale bord kan afhangen en vrij mag spelen. Een sleutel van het Hek kan men bij de ledenadministratie tegen € 2,50 ontvangen.

Jeugd t/m 12 jaar mag spelen tot en met 19:00 uur

Jeugd t/m 17 jaar mag spelen tot en met 21:00 uur

 

Contributie

Inschrijfgeld   € 11,50

Jeugd tot en met 12 jaar op 31 december € 49

Jeugd tot en met 17 jaar op 31 december € 72

 

Kantine

 1. De kantine bij Overdan wordt bediend door de seniorenleden. Elk senior lid dient 3 keer per jaar kantinedienst uit te voeren. Bij niet verschijnen, krijgt het lid een boete van € 50. Men kan zich ook laten vervangen door een vrijwilliger kosten € 25.
 2. Tijdens jeugdactiviteiten wordt er een beroep gedaan op de ouders om de kantinediensten uit te voeren. Dit betekent dat we aan de ouders vragen om een keer per jaar een kantinedienst uit te voeren tijdens een jeugdactiviteit (toernooi of competitie).
 3. We zullen aan net begin van het jaar een lijst sturen waarbij men zich kan opgeven.
 4. Leden van de jeugdcommissie hoeven geen kantinedienst te draaien.
 5. Tijdens jeugdactiviteiten wordt er geen alcohol geschonken

 

Leeftijdsindeling (2014)

De leeftijd op 31 december is bepalend in welke leeftijdsgroep je komt volgens de regels van de KNLTB.

 1. Rood t/m 9 jaar          (2005 en later)
 2. Oranje t/m 11 jaar      (2003 en later)
 3. Groen t/m 12 jaar       (2002 en 2003)
 4. t/m 14 jaar      (2000 en 2001)
 5. t/m 17 jaar     (1997, 1998 en 1999)

 

De kinderen uit groep 5 geboren in 1997, 1998 en 1999 mogen meedoen aan de clubkampioenschappen voor senioren. Bij de dubbel en mix moet hun partner een senior zijn

 

Trainers en Tennisles

Trainers Coördinator en de CIC Tennisacademy

De lessen worden gegeven door de CIC Tennis Academy. Dit is een zelfstandige tennisschool de leden gaan een overeenkomst aan met de CIC Tennis Academy en betalen ook aan de CIC Tennis Academy. De CIC Tennis Academy zorgt voor gekwalificeerde trainers en regelt de vervanging bij ziekte. Overdan heeft een trainerscoördinator aangesteld in de persoon van Harry Osendarp. Hij zorgt voor een goede afstemming tussen de vereniging en de CIC Tennis Academy. De vereniging stelt aan de leden de banen ter beschikking om de tennisles te kunnen krijgen. De trainerscoördinator is te bereiken via trainers@overdan.nl. De CIC Tennisacademy is te bereiken via harold@cicgroup.nl0224-212408 of 06-46133513.

 

De trainingsopzet

 1. Zonder tennisles kan je niet goed meedoen aan de clubactiviteiten daarom is het deelnemen aan minimaal één trainingscyclus per jaar sterk aanbevolen.
 2. Op basis van vaardigheid, leeftijd, vriendjes en beschikbaarheid maakt de CIC Tennisacademy de indeling in overleg met de trainerscoördinator.
 3. Bij TC Overdan zijn er twee trainingsperiodes van 18 lessen Voorjaar (maart – juli) en Najaar (september – maart).
 4. Van de 18 lessen zijn er 16 gegarandeerd.
 5. De kosten voor de jeugd bedragen € 147,50 per cyclus
 6. Je krijgt twee keer in de week 45 minuten les in een groep van 8 deelnemers.
 7. Of Lessen van 60 minuten waarvan 10 minuten warming up/inspeeltijd In een groep zitten 4,5 of 6 deelnemers. Bij 3 deelnemers wordt de lestijd aangepast.
 8. Priveles is mogelijk tegen € 40 per uur

Selectietraining

In de periode september – maart nodigt de vereniging een groep jeugdleden uit op basis van enthousiasme en vaardigheid om 8 extra trainingen te volgen op zaterdagmorgen. De kosten hiervan worden verdeeld over deelnemers en de vereniging.

Nieuws Overzicht