Zie ik dat nu goed!

Afgelopen vrijdagavond heeft zich iets vreemds voorgedaan in de kantine van TC Overdan.

Er is namelijk een onbekende man gesignaleerd die de kantine heeft schoongeveegd. En dat terwijl hij alleen maar z'n kantinedienst hoefde te draaien.

Een apart fenomeen!

Kantine Overzicht