CONTRIBUTIE VERHOGING

Zoals tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 maart 2016 al is
aangekondigd, heeft het bestuur besloten om de contributie voor alle
leden met € 5,00  te verhogen. Dit heeft te maken met de stijgende
algemene exploitatiekosten van de club.

De contributieverhoging gaat per direct in en geldt dus al voor de
contributie van 2017.

Nieuws overzicht