Nieuwe fitte 65+ tennissers gezocht!

Rackets

Onze maandag- en vrijdagmiddag tennisploegen hebben behoefte aan aanvulling met enkele frisse en fitte 65-plussers.

We spelen van 14.00 tot +/- 15.30 u met op de vrijdagmiddag een gezellige nazit.

Kom eens langs!

Of informeer even bij Wim Best (0646678793) of Leo Dekker (0610717533) of Dirk van Dijk (0621852890) of Willem van Leeuwen (0648692350) of bij Henk Voet (0622278986)

Nieuws overzicht