Doelstelling Club van 50

Doel:

1.  De Club van 50 stelt zich ten doel de saamhorigheid en clubliefde bij TC Overdan te bevorderen door gezamenlijk de club een financiële riem onder het clubhart te steken, waarbij jaarlijks een club gerelateerd project mogelijk wordt gemaakt of geldelijk wordt ondersteund.

2.  Iedereen binnen de Club van 50 kan projecten aandragen die tijdens de jaarlijkse bijeenkomst door de Club van 50 leden worden besproken en één of meerdere projecten zullen worden gehonoreerd. Jaarlijks zullen wij hiervoor de inventarisatie doen door het doen van een uitvraag per mail aan de leden van de club van 50.

Lidmaatschap:

1. Zowel bedrijven als particulieren kunnen lid worden van deze Club van 50.

2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar.

3. Hierna wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengd.

4.  Eénmalig per jaar wordt een bedrag van € 50,00 bij de leden geïncasseerd.

Taken / wederdiensten:

•  De Commissie van de club van 50 zorgt voor het éénmalig opzetten en vervolgens periodiek onderhouden van een Club van 50-bord. Dit bord heeft een prominente plaats in de Overdan kantine. Op het betreffende bord zullen de namen van de leden worden vermeld. Vanwege de wet op de privacy is het ook mogelijk om anoniem of met een fictieve naam deel te nemen.

•  Het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst voor de leden van de Club van 50 waarbij door de leden één of meerdere doelen gekozen zullen worden.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u ook een terugkoppeling van de – mede door uw financiële bijdrage – gerealiseerde doelen.

Wij hopen dat wij u enthousiast hebben gemaakt om lid van de Club van 50 te worden.

Aanmelden? Vragen? U kunt zich wenden tot onderstaand contactpersoon: Inge Heijne, ingeheijne38@gmail.com.

Club van 50 Overzicht