Informatie leden

Aanmelden lidmaatschap TC Overdan:
U kunt u aanmelden als nieuw lid via het aanmeldingsformulier.
 
Wachtlijst:
Op dit moment is er géén wachtlijst voor nieuwe jeugd- en seniorleden bij TC Overdan.

Wachtlijstregeling:
Als het maximum aantal leden is bereikt kunnen belangstellenden voor het lidmaatschap van TC Overdan zich op een wachtlijst laten plaatsen.
Informatie over de wachtlijst en een eventueel lidmaatschap kan uitsluitend worden gegeven door de Ledenadministratie. Mededelingen hierover van bestuurs- en commissieleden, parkbeheer, baancommissarissen en/of trainers, zijn niet bindend.

Wijzigingen:
Zijn er wijzigingen t.a.v. uw naam, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en e-mailadres, geef dit dan door aan de ledenadministratie:

    Nancy Vleeschhouwer & Brigit May
    E-mail: ledenadm@tcoverdan.nl

U kunt uw gegevens ook zelf aanpassen op de site in uw eigen persoonlijke gegevens. Hier kunt u tevens een nieuwe foto uploaden. Deze foto komt dan automatisch het volgende jaar op uw ledenpas. 

Een sleutel van het toegangshek en de deur van de kantine kunt u voor € 3,50 kopen bij Brigit May: ledenadm@tcoverdan.nl.

Lidmaatschap beëindigen:
Uw lidmaatschap opzeggen kunt u doen aan het einde van het seizoen, u dient dit dan wel schriftelijk te doen vóór 1 november van het nog lopende jaar. 

Introducés:
Gebleken is, dat een aantal leden niet (meer) bekend is met de regels voor het spelen met een introducé.

Een lid mag incidenteel introducé('s) meenemen om mee te tennissen. Het lid is in dit geval verantwoordelijk voor zijn/haar introducé('s). Daar de introducé('s) niet kunnen afhangen kan er alleen gespeeld worden als er nog banen vrij zijn volgens het digitale afhangbord. Op het moment dat anderen leden vervolgens afhangen op het digitale afhangbord, dienen het lid en zijn/haar introducé('s) meteen de baan te verlaten en aan de leden die hebben afgehangen de mogelijkheid te geven om te gaan tennissen. Voor het tennissen met introducé('s) wordt vanaf 1 februari 2013 geen vergoeding meer gevraagd.

Indien geconstateerd wordt dat een introducé meer dan 3 keer per kwartaal op het park van TC Overdan tennist, wordt aan hem/haar gevraagd lid te worden. Indien hij/zij dat niet wil wordt hem/haar verboden om nog langer als introducé bij TC Overdan vrij te spelen.