Verstrekken lening aan Overdan om o.a. de tennisbanen te vervangen.

Beste TC Overdan leden

Afgelopen maandag is tijdens de ledenvergadering door het bestuur toestemming aan de leden gevraagd om een aantal verbeteringen aan het park door te voeren. Deze verbeteringen zijn van dusdanige grootte dat toestemming van de leden vereist is. Deze toestemming is tijdens de ledenvergadering van maandag 30 maart 2015 door de leden gegeven. Hieronder staat opgesomd welke verbeteringen Overdan aan haar park wil gaan uitvoeren in 2015. Tevens is een inschatting gemaakt van het bedrag van de investering. Overdan heeft niet voldoende middelen om dit uit eigen zak te betalen. Om deze verbeteringen toch te realiseren heeft het bestuur besloten om aan haar leden de mogelijkheid te bieden een lening aan Overdan te verstrekken.

 

Welke verbeteringen aan het park gaan plaatsvinden in 2015.
Banen: Omstreeks juli worden alle vier de banen vervangen. De ligging en de ondergrond van de banen blijft hetzelfde. De banen worden ongeveer 12 centimeter hoger dan de huidige banen. Dit is noodzakelijk om een goede afwatering te krijgen.
Hekken: Het hekwerk dat nog goed is wordt niet vervangen maar verbeterd. Het hekwerk dat niet meer goed is wordt vervangen door nieuw hekwerk. Het hekwerk aan de zuidkant van het park wordt meer naar achteren geplaatst zodat er ruimte komt voor een looppad bij baan 4 met bijhorende zitbankjes.
Looppad tussen baan 2 en 3: Dit pad wordt hoger dan de banen. Hierdoor kan er makkelijker vanaf een bankje naar de wedstrijden worden gekeken.
Hekwerk om het pas aangekochte grond: Eind 2014 heeft Overdan bijna al het grond wat niet in haar bezit was maar waar erfpacht en recht van overpad op zat, aangekocht. Tevens zijn er twee stukken extra grond gekocht. Deze twee stukken grond liggen aan de noordkant en zuidkant van de kantine. Om deze twee nieuwe stukken grond worden hekken geplaatst.
Nieuwe beplanting: Aan de noordkant en de zuidkant is de beplanting weggehaald. Dit is gedaan omdat de beplanting erg breed werd en daardoor het hekwerk kapot maakte. Tevens is ons geadviseerd deze beplanting weg te halen omdat de wortels over enige tijd de nieuwe banen zouden kunnen beschadigen. In het najaar wordt er een nieuwe beplanting geplaatst.

Investering.
De hierboven aangegeven investeringen zullen ongeveer € 145.000 bedragen. Aangezien Overdan niet beschikt over dit bedrag dient er geld geleend te worden. Berekend is dat er ongeveer € 60.000 geleend moet worden.

Financiering.
Het bestuur heeft geïnformeerd bij een 4-tal banken om deze financiering te regelen maar dat leverde geen resultaat op. Al snel bleek dat banken niet echt geïnteresseerd zijn om aan verenigingen financiering te verstrekken. Hierop is door het bestuur besloten om financiering aan haar leden te vragen. Het bestuur moest een redelijke zekerheid hebben dat de financiering rond kan komen en daarom is er bij een aantal leden geïnformeerd of zij bereidt zouden zijn om geld aan Overdan te lenen. Na deze inventarisatie bleek dat er voldoende animo is zodat het bestuur heeft besloten de investeringen aan te gaan.

Details lening.
Het totale bedrag wat Overdan van haar leden wil lening is € 60.000 verdeeld in coupures van € 5.000 per stuk. Het aantal uit te geven coupures is dus 12. Het rentepercentage dat Overdan vergoedt is 2,5%. De rente wordt elk jaar op 31 december betaald te beginnen op 31 december 2015. De lening heeft een looptijd van 1 juni 2015 t/m 31 december 2021. De lening wordt in 6 tranches van € 833,33 terugbetaald. De terugbetaling vindt plaats vanaf 31 december 2016.
Cadeautje: Aan degene die meedoen wordt per coupure € 125 op de KNLTB pas bijgeschreven wat als versnapering bij Overdan weer uitgegeven kan worden.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich tot 15 april opgeven bij Ton Gaal (penningmeester bij Overdan). Opgeven dient per email plaats te vinden (ton.gaal@planet.nl). Indien er veel interesse is dan kan Overdan besluiten om de coupure grootte te verlagen tot € 2.500. Alles wat hierboven staat blijft dan gelden behalve dat het cadeautje € 62,50 wordt. Mocht u meer informatie nodig hebben dan kunt u altijd contact opnemen met Ton Gaal. Zijn telefoonnummer staat op de website van Overdan.

Leningsovereenkomst en storting.
Overdan zal een leningovereenkomst opstellen welke door Overdan en de deelnemer worden ondertekend. Het coupure bedrag dient voor 1 juni 2015 op de rekening van Overdan bijgeschreven te zijn.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van TC Overdan

Nieuws Overzicht